Kenontulokset.com

Veikkauksen tilastot


Veikkauksen taloudellinen voitto pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna vuonna 2022. Veikkauksen tytäryhtiö Fennica Gaming perustettiin tammikuussa, joten vuosi 2022 oli ensimmäinen vuosi, jolloin Veikkaus toimi konsernina. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta emoyhtiö Veikkauksen taloudellinen voitto säilyi vuonna 2022 edellisvuoden tasolla, saavuttaen 680,0 miljoonaa euroa.

Veikkaus vuonna 2022:

Veikkauksen konsernin todellinen myyntituotto oli vuonna 2022 1 070,8 miljoonaa euroa, kun taas taloudellinen voitto oli 670,7 miljoonaa euroa. Todellinen myyntituotto sisältää sekä rahapelitoiminnan bruttomyyntituotot että liikevaihdon muista liiketoimista. Veikkauksen valtiolle tuottama kokonaistulo oli 716,3 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät sekä taloudellinen voitto että arpajaisvero. Emoyhtiö Veikkauksen bruttomyyntituotto vuonna 2022 oli 1 070,6 miljoonaa euroa (lasku 2,7% vuodesta 2021). Veikkaus Oy:n liikevaihto oli 680,3 miljoonaa euroa, pysyen samalla tasolla kuin edellisen vuoden. Sama päti myös taloudelliseen voittoon, joka oli 680,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 49,7% Veikkauksen bruttomyyntituotosta tuli fyysisistä myyntipisteistä ja 50,3% digitaaliselta kanavalta. Autentikoitu uhkapelaaminen oli 79,5% kaikista Veikkaus Oy:n peleistä (lisäys 3,5 prosenttiyksikköä). Veikkaus pystyi aloittamaan kansainväliset liiketoimintatoimintansa vuoden alussa uuden arpajaislain voimaantulon jälkeen. Tytäryhtiö Fennica Gamingin ensimmäinen toimintavuosi näki lupaavia alustavia tuloksia yrityksen pelien houkuttelevuudesta ja toiminnallisuudesta eri markkinoilla.

“Fennica Gamingin odotetaan kasvavan merkittäväksi osaksi Veikkauksen liiketoimintaa”, sanoo Fennica Gamingin toimitusjohtaja Timo Kiiskinen.

Ulkoiset epävarmuustekijät

Veikkaus Oy:n pelitoiminta: kuluttajien epävarmuus vaikutti pelitoimintaan Katsausvuosi oli ensimmäinen täysi vuosi koronapandemian alkamisen jälkeen, kun kaikki Veikkauksen pelisalit ja kaksi kasinoa olivat avoinna koko vuoden. lähes kaikki peliautomaatit olivat myös normaalissa käytössä koko vuoden ajan, minkä vuoksi Veikkauksen peliautomaateista saatu bruttomyyntituotto, 164,6 miljoonaa euroa, kasvoi 15,1% edellisvuodesta.

“Kuluttajien käyttäytyminen fyysisissä myyntipisteissä ei kuitenkaan ole palannut samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa, kuten käy ilmi Veikkauksen pelisaleihin tehdyistä vierailujen määristä. Lisäksi vuonna 2021 käyttöön otetut pakolliset häviörajat peliautomaateille ovat vähentäneet peliautomaattipelaamisen volyymiä. Ukrainan sota ja siitä johtuva kuluttajien epävarmuuden lisääntyminen ja ostovoiman heikkeneminen ovat myös vaikuttaneet kysyntään Veikkauksen peleissä”, selittää Veikkauksen talousjohtaja Regina Sippel.

Veikkauspelien tilastot

Veikkauksen suosituimman pelin Loton bruttomyyntituotto laski 7,9% vuonna 2022 149,8 miljoonaan euroon. Samanaikaisesti Eurojackpotin bruttomyyntituotto kasvoi 18,9% 151,1 miljoonaan euroon. Tämä kasvu johtui erityisesti Eurojackpotin uudistuksesta, jonka myötä toinen viikoittainen arvonta otettiin käyttöön tiistaisin. Tämä uudistus kasvatti myös Eurojackpotin enimmäisvoittoa 90 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon.

Vuonna 2022 Vedonlyöntipelien ryhmän bruttomyyntituotto oli 123,8 miljoonaa euroa (-16,9%). Tämä lasku pelituotossa johtui osittain kaikille asiakkaille alusta helmikuusta lähtien asetetusta pakollisesta vuotuisesta häviörajasta, mutta ammattimaisilla pelaajilla oli mahdollisuus hakea poikkeusta tähän häviörajaan kesäkuun puolivälistä alkaen, mikä vähensi pelituotosta johtuvia tappioita vuoden loppuosan ajan.

Keno pysyi edelleen yhtenä Veikkauksen suosituimmista peleistä, sillä sen tuloksia tarkastetaan edelleen ennätysmäärät päivittäin.

Veikkaus Oy:n osuus suomalaisesta digitaalisesta uhkapelimarkkinasta on ollut laskussa useiden vuosien ajan ja oli vajaat 50 prosenttia vuoden 2022 lopussa.

Arpajaislaki

Uusi arpajaislaki mahdollistaa tietojen käytön peliongelmien ennaltaehkäisyssä Viime vuosina Veikkaus on tehnyt merkittäviä investointeja turvallisemman ja vastuullisemman peliympäristön luomiseen. Tätä työtä jatkettiin vuonna 2022, kun valmisteltiin pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa vuonna 2023 lippupohjaisille peleille. Veikkauksen omien pelisalien ja kasinoiden lipputuotteille pakollinen tunnistautuminen otettiin käyttöön jo marraskuussa 2022. Viimeistään vuoden 2024 alkuun mennessä tunnistautuminen otetaan käyttöön myös raaputusarvoille. Tällöin pakollinen tunnistautuminen koskee kaikkia Veikkauksen pelejä.

Uusi arpajaislaki, joka astui voimaan vuoden alussa, mahdollisti tunnistautuneesta uhkapelaamisesta saatujen tietojen käytön peliongelmien ennaltaehkäisyyn.

“Tietoja käyttämällä voimme analysoida pelaajien pelikäyttäytymistä ja tunnistaa korkean riskin uhkapelaamisen merkkejä. Näiden pelaajatietojen perusteella soitimme yli 2 000 puhelua vuonna 2022 asiakkaille, jotka saattavat olla vaarassa. Toivomme antavamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä ja harkita pelaamistaan ja tarvittaessa hyödyntää tarjoamiamme työkaluja pelaamisen hallintaan, kuten pelaamisen rajoja ja itsekieltoja”, kertoo Veikkauksen kestävyydestä vastaava varatoimitusjohtaja Susanna Saikkonen.