Kenontulokset.com

Elpyykö NFT-markkinat vuonna 2024?

Kryptovaluuttoihin liittyy paljon termejä, joita viljellään usein myös mediassa, mutta joiden merkityksen tosiasiassa tuntee hyvin harvat. Lohkoketju on näistä termeistä ja käsitteistä hyvä esimerkki. 

Toinen vaikeasti aukeava käsite on NFT, joka tulee sanoista Non-Fungible Token. NFT on digitaalinen omaisuuserä, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa varmistaakseen aitouden ja omistusoikeuden. NFT-markkinoillakin on laskusuhdanteita ja nyt onkin mielenkiintoista seurata, tuleeko NFT-markkinat piristymään vuonna 2024.

Mikä on NFT?

NFT on ainutlaatuinen digitaalinen omaisuuskohde, joka on tallennettu lohkoketjuun. Helpointa tämä on selittää esimerkin avulla, ja käytetään esimerkkinä nyt sitä, miten NFT on käytettävissä nettikasinoilla. Kuvitellaan, että nettikasino luo rajoitetun erän ainutlaatuisia NFT-pohjaisia pelimerkkejä. Jokin nettikasinon kolikkopeli voi sitten käyttää näitä pelimerkkejä pelin sisäisenä valuuttana. kolikkopelit netissä ovat nykyisin todella suosittuja nettikasinoilla, ja niissä on nykyisellään paljon moderneja ominaisuuksia, kuten bonuspelejä ja scatter-merkkejä. 

NFT-pelimerkit voivat olla keräilykappaleita, joilla on oma ja erottuva taiteellinen design tai ne voivat olla sidoksissa tiettyihin etuuksiin kasinolla, kuten erikoispelitilaisuuksiin tai vaikka VIP-kohteluun. Pelaajat voivat ostaa, myydä tai vaihtaa näitä NFT-pelimerkkejä lohkoketjuverkossa niin, että ne säilyttävät ainutlaatuisuutensa ja todennettavissa olevan omistushistoriansa. Tämä lisää keräilyarvoa ja tuo uuden merkityksenä sille, millaisia kolikkopelit netissä voivat nykyisin olla. 

NFT tarjoaa siis väärentämättömän omistusoikeuden ja aitouden todistuksen. Toisin kuin ”perinteiset” kryptovaluutat, jotka ovat keskenään vaihdettavissa, jokainen NFT on erilainen ja ainutkertainen, mikä tekee niistä arvokkaita keräilykohteita tai digitaalisen omaisuuden muotoja.

Miltä näyttää markkinatilanne vuonna 2024

NFT-markkinat ovat kokeneet kryptovaluuttojen tapaan isoja nousuja ja laskuja. Nämä digitaaliset omaisuuserät ovat laajentuneet taiteesta, musiikista ja virtuaalitodellisuuksista aina peliteollisuuteen ja luoneet monilla käyttötarkoituksilla uskoa markkinoihin. Alkuperäinen innostus, joka johti korkeisiin myyntihintoihin ja laajaan mediahuomioon, on kuitenkin kohdannut haasteita, kuten markkinoiden ylikyllästymisen, ymmärryksen puutteen ja epävarmuuden sääntely-ympäristössä.

Vahvuuksina NFT-markkinoilla on edelleen ainutlaatuisuus ja mahdollisuus luoda uudenlaisia omistusmuotoja digitaalisessa maailmassa. NFT:t mahdollistavat myös taiteilijoille ja luojille uuden tavan ansaita tuloja ja hallita teostensa levitystä, joskin tämä ei ole lähtenyt yleistymään sellaisella vauhdilla kuin vielä pari vuotta sitten povattiin. 

Vuonna 2024 markkinoiden elpyminen riippuu useista tekijöistä, kuten teknologian kehittymisestä, käyttäjäystävällisyyden parantamisesta, sääntelyn selkiytymisestä ja uusien käytännön sovellusten löytymisestä. Paljon ratkeaa myös siitä, miten paljon esimerkiksi isot pelitalot alkavat hyödyntämään tätä teknologiaa. 

On kasvun kannalta ratkaisevaa, että markkinoilla säilyy luottamus ja että sijoittajat ja kuluttajat ymmärtävät paremmin NFT:n arvoa ja käyttötapoja. Jatkuvat innovaatiot ja laajempi hyväksyntä voivat olla avainasemassa NFT-markkinoiden piristymisessä tänä vuonna.

Sijoittajista tullut entistä varovaisempia

NFT-markkinoiden dynamiikka ja sijoittajien käyttäytyminen ovat olleet jatkuvassa muutoksessa viime vuosien aikana. Alkuvaiheessa NFT:t houkuttelivat suurta kiinnostusta spekulatiivisten sijoittajien ja varhaisen teknologia-adoptaation keskuudessa, mikä johti huomattaviin hintapiikkeihin ja ennätyksellisiin myyntilukuihin. Tämä alkuvaiheen hype synnytti usein epärealistisia odotuksia markkinoiden potentiaalista, kuten on käynyt myös lukuisille kryptovaluutoille.

Kun markkinoiden uutuudenviehätys alkoi kuitenkin hiipua, sijoittajien käyttäytyminen muuttui varovaisemmaksi. Monet sijoittajat ovat kokeneet tappioita, kun markkinat korjautuivat ja NFT-hankkeiden arvostukset laskivat. Tämä on johtanut siihen, että sijoittajat ovat alkaneet keskittyä enemmän NFT:iden pitkäaikaiseen arvoon ja niiden taustalla oleviin perusteisiin, kuten luovuuteen, harvinaisuuteen ja tekniseen innovaatioon. Sinänsä tämä on tehnyt markkinoista terveemmät, mikä on ollut tervetullut muutos näilläkin markkinoilla.

Sijoittajien luottamus NFT-markkinoihin on siis muuttunut entistä harkitsevammaksi. Vaikka jotkut pitävät edelleen NFT:tä merkittävänä sijoitusmahdollisuutena, monet ovat tulleet tietoisemmiksi riskeistä ja markkinoiden epävarmuudesta. Tämä on johtanut siihen, että sijoittajat vaativat parempaa läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja sääntelyn selkeyttä ennen suurempien sitoumusten tekemistä.

Vuonna 2024 sijoittajien käyttäytyminen NFT-markkinoilla tulee todennäköisesti olemaan tasapainoisempi, kun ala kypsyy ja sijoittajat oppivat ymmärtämään sekä NFT:iden mahdollisuuksia, että riskejä paremmin. Tämä tietoisuuden kasvu, yhdistettynä teknologian kehitykseen, voi luoda vakaamman ja houkuttelevamman ympäristön sijoittajille.

NFT-markkinoita voidaan verrata kryptovaluuttoihin sijoittamiseen

NFT-markkinoita voidaan sijoittajan näkökulmasta verrata useisiin perinteisiin ja uudempiin sijoitusmarkkinoihin, mutta yksi merkittävä vertailukohta on kryptovaluuttamarkkinat. 

  • Molemmissa markkinoissa arvo määräytyy pitkälti kysynnän ja tarjonnan perusteella, ja ne ovat alttiita suurille hintavaihteluille ja spekulatiiviselle käyttäytymiselle. 
  • Kuten kryptovaluutat, NFT:t ovat digitaalisia ja perustuvat lohkoketjuteknologiaan, mikä tuo mukanaan samankaltaisia riskejä ja mahdollisuuksia.
  • Kryptovaluuttamarkkinoilta voidaan oppia, että varhaisen adoptoinnin vaiheessa markkinat voivat olla erittäin volatiileja ja alttiita hypelle. Sijoittajien on ymmärrettävä perusteellisesti sijoituskohteen teknologia ja potentiaali sekä markkinoiden mahdolliset riskit, joskin läheskään kaikki eivät näin toimikaan. 
  • NFT:t voidaan rinnastaa myös keräilyesineiden ja taiteen markkinoihin, joissa arvo perustuu usein harvinaisuuteen, kulttuuriseen merkitykseen ja subjektiiviseen arvostukseen. Tältä osin NFT-markkinoilta voidaan oppia, että emotionaalinen arvo ja tarinankerronta ovat keskeisiä tekijöitä arvon määrittelyssä.

Nämä vertailukohdat antavat sijoittajille käsityksen siitä, että NFT-markkinoiden ymmärtäminen vaatii sekä teknologista ymmärrystä että kykyä arvioida kulttuurista ja esteettistä arvoa. Lisäksi markkinoiden dynamiikkaan vaikuttavat teknologian kehitys, sääntely-ympäristö ja yleinen taloudellinen tilanne, joka tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on alakuloinen.

NFT-markkinat suomalaisen sijoittajan silmin

NFT-markkinat tarjoavat myös suomalaisille sijoittajille uudenlaisen mahdollisuuden sijoittaa digitaaliseen omaisuuteen. Suomalaisille sijoittajillekin NFT edustaa sekä mahdollisuuksia että riskejä. Markkinoiden volatiliteetti ja varhainen kehitysvaihe tarjoavat mahdollisuuden suuriin voittoihin, mutta myös tappioihin.

Suomessa NFT-markkinoiden kasvu voisi teoriassa tuoda työpaikkoja, erityisesti teknologia- ja luovilla aloilla. Esimerkiksi digitaalinen taide ja peliteollisuus voivat hyödyntää NFT:tä. Kuitenkin markkinoiden nuoruus ja epävarmuus merkitsevät, että potentiaalinen taloudellinen vaikutus on vielä arvoitus.

Lainsäädännön osalta Suomessa ei vielä ole erityistä NFT:ihin keskittyvää sääntelyä, mutta yleinen kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntö ja verotuskäytännöt soveltuvat myös NFT-markkinoihin. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien on oltava tietoisia verovelvollisuuksistaan ja mahdollisista sääntelyn muutoksista. 

Samoin esimerkiksi NFT:tä tulevaisuudessa hyödyntävät suomalaiset kolikkopelit eivät voittojensa osalta todennäköisesti ole verovapaita, koska ne toimivat usein ETA-alueen ulkopuolelta hankitulla pelilisenssillä. Oli kyseessä sitten digitaalinen taide tai kolikkopeli netissä, tulemme varmasti näkemään entistä näyttävämpiä ratkaisuja lähivuosina.